{
Kontakt
}

Zgłoszenia związane z krzywdzonymi lub bezdomnymi zwierzętami w potrzebie:

przystan.zgora@gmail.com

Kontakt w sprawie adopcji zwierzęcia, przekazania darowizny lub datków na rzecz fundacji, współpracy w zakresie założenia Domu Tymczasowego, rozliczeń finansowych i księgowych oraz innych nie wymienionych poniżej:

Jolanta Rycej – Prezes Fundacji

jola@przystan.zgora.pl